Bedre indeklima – Skab et sundt indeklima med disse tips

Et godt indeklima er afgørende for vores trivsel, sundhed og produktivitet både derhjemme og på arbejdspladsen. Det indebærer, at vi har optimale betingelser med hensyn til temperatur, luftkvalitet, fugtighed, belysning og støjniveau. I denne artikel vil vi udforske de vigtigste faktorer, der påvirker indeklimaet, samt give nogle nyttige tips til at skabe et sundt og behageligt indeklima.

Hvad er indeklima?

Inden vi går videre til de ting der har betydning for at skabe et godt indeklima, så vil jeg kort runde hvad indeklima betyder.

Indeklima er en betegnelse for de fysiske forhold der er en en bolig, på en arbejdsplads eller i et givent rum. Da vi bruger meget tid indenfor, særligt om vinteren, er det vigtigt at holde et godt og sundt indeklima for at skabe optimal trivsel i hverdagen for os selv.

Disse faktorer har betydning for et godt indeklima:

 1. Temperatur: Den rette temperatur er afgørende for komforten. Generelt anbefales det at opretholde en indendørs temperatur mellem 20-22°C. Juster termostater og brug isolering for at opretholde den ønskede temperatur, og sørg for, at rummet ikke bliver for varmt eller koldt.
 2. Luftkvalitet: Frisk og ren luft er afgørende for vores velbefindende. Luftforurening indendørs kan være et alvorligt problem, da det kan forårsage irritation, allergiske reaktioner og sundhedsproblemer. Forbedr luftkvaliteten ved at lufte ud regelmæssigt, installere luftrensere eller filtreringssystemer og undgå brugen af skadelige kemikalier og røg.
 3. Fugtighed: Optimal fugtighed i luften er vigtig for at undgå tørhed eller fugtrelaterede problemer som mug og skimmel. Stræb efter en fugtighedsprocent mellem 40-60%. Brug diffusere om nødvendigt i tørre klimaer og affugtere i fugtige områder.
 4. Belysning: God belysning er afgørende for produktivitet, koncentration og velvære. Gør brug af naturligt lys så meget som muligt ved at placere arbejdsområder nær vinduer eller bruge gardiner, der lader lyset komme ind. Suppler med behageligt kunstigt lys, der ikke er for skarpt eller blændende.
 5. Støjniveau: Støj kan forstyrre vores koncentration og søvn. Identificer kilder til støj og tag skridt til at reducere dem. Brug tæpper, gardiner eller lydabsorberende materialer til at mindske efterklang og støjrefleksion. Overvej også at bruge støjisolering eller hovedtelefoner til at skabe et roligt arbejds- eller hvileområde.

Ud fra disse faktorer, kan man hurtigt konkludere at en vigtig del af indeklimaet indebærer at du gør rent jævnligt. Det kan være tidskrævende at gøre rent, hvorfor du i stedet kan indhente priser på privat rengøring og få andre til at gøre det for dig. Rengøring er nemlig den mest tidskrævende del af at holde et bedre indeklima.

Udover rengøring er det vigtigt at gøre nogle andre ting også, for at skabe et bedre indeklima i boligen el. på arbejdspladsen.

Tips til et bedre indeklima

Ventilation og udluftning

En af de vigtigste ting for at holde et godt indeklima, er at sørge for daglig udluftning og god ventilation generelt.

Daglig udluftning bør foretages både morgen og aften. Det drejer sig ikke om mere end 5 minutter hvor du bør sørge for gennemtræk og udluftning i alle hjemmet rum el. arbejdspladsens lokaler.

Har du et ventilationssystem, så er det vigtigt at vedligeholde dette og særligt sørger for at skifte ventilationsfilteret jævnligt. Det er nemt at glemme, men du kan eksempelvis vælge en leverandør som Filterlageret der tilbyder ventilationsfiltre på abonnement, så du bliver mindet om at skifte det 2-4 gange om året, som det anbefales.

Nogle ventilationsfiltre kan også forhindre pollen i at komme ind i bygninger og dermed skabe bedre luft indendørs for allergikere. Disse filtre kaldes også pollenfiltre eller F7 filtre når man skal handle dem online el. i butikken.

Aftørring, oprydning og rengøringsmidler

Aftørring er med til at forhindre meget støv i hjemmet og bør derfor gøres jævnligt og gerne ugentligt på de største og mest udsatte overflader. Du kan gøre det nemmere for dig selv at støve af ved at sørge for der er ryddet op og ikke have unødvendigt mange ting stående rundt omkring. Mange ting og små krog gør det nemmere for støv at samle sig og hobe sig op.

Når du støver af og gør rent generelt, så er det også vigtigt at vælge gode rengøringsmidler uden for mange kemikalier, du kan eksempelvis vælge miljøvenlige rengøringsmidler der gode for både indeklimaet og miljøet. Bruger du skrappere rengøringsmidler, så er det selvfølgelig vigtigt at du sørger for at tørre ordentligt af og lufte ud efterfølgende.

Rigtige planter

Det er meget alment kendt at planter kan være med til at forbedre indeklimaet, men hvorfor er det at grønne levende planter kan skabe et sundere og mere balanceret indeklima?

Planter reducerer indholdet af flygtige organiske stoffer og omsætter CO2 til ilt, hvilket i sig selv er to super vigtige ting for at have et godt indeklima. Derudover kan de være med til at øge luftfugtigheden, særligt i hjem hvor der er tørt indeklima.

Belysning

Belysning kan være et stort problem i et indeklima, og særligt i større kontorbygninger, skoler og institutioner. Først og fremmest er det selvfølgelig vigtigt ikke at have for skarpt lys, blikende lys el. for lidt lys indendørs, da det kan være meget generende for øjnene og dermed hovedet.

Udover dette gælder det også om at skabe zoner med forskellig eksponering af lys. I de fleste tilfælde er naturligt lys det bedste lys du kan have, men du kan med fordel også skabe zoner med afdæmpet lys, koncentreret lys til læsning el. meget lys fordi der skal arbejdes. Det gør også at den enkeltes behov er tilgodeset i hjemmet og på en arbejdsplads, hvis man har forskelligt lys i forskellige zoner.

God akustik

Støjniveau er som nævnt også en faktor for et godt indeklima. Støj kan komme indefra, men det kan også komme udefra. Her er det vigtigt at have fokus på begge dele.

Arbejder man på et åbent kontor el. har et stort rum med højt til loftet, så er det vigtigt at gøre noget for at skabe god akustik. Det kan eksempelvis være at opsætte akustikpaneler, skillevægge, lægge tæpper på gulvet og hænge ting op på væggene.

Støj kan også komme udefra og det gør det ofte hvis man bor el. arbejder et centralt sted og har åbne vinduer. Her kan sørge for at lufte mindre ud, men så i stedet have et godt ventilationssystem, men man kan også have høretelefoner el. høreværn på noget af tiden. Der findes også materialer der kan bruges foran vinduer og som hegn i haver, der er støjdæmpende.

Temperatur og luftfugtighed

Temperatur og luftfugtighed er afgørende for at holde et godt indeklima. Der skal helst ikke være for lav en temperatur i et hjem, da det kan skabe grobund for f.eks. skimmelsvamp. Det betyder at du helst skal holde en minimumstemperatur i dit hjem på 20-21 grader.

Om sommeren er det ikke noget problem, her kan det til gengæld væres svært at holde temperaturen nede. Der sker ikke noget ved at have en for høj temperatur, så længe du sørger for at skifte godt ud i luften indendørs ved at lufte ud.

Luftfugtighed er også vigtigt for at have en behageligt indeklima. Et for tørt indeklima kan give tør hals og følelsen af at man skal hoste og hele tiden havde vand. Det er ikke så rart og kan nemt løses med en diffuser. Er der for fugtigt indendørs øger det risikoen for mug og skimmel og det afhjælpes ved hyppig udluftning.

Opsummering

Så for at opsummere i en let forståelig liste, så skal du gøre følgende for at skabe et bedre indeklima i boligen, soveværelset eller på arbejdspladsen:

 • Hold en god ventilation ved at åbne vinduer regelmæssigt eller bruge mekaniske ventilationssystemer.
 • Rens og vedligehold regelmæssigt ventilations- og luftfiltreringssystemer for at forhindre ophobning af støv og forureninger.
 • Undgå brugen af kemiske rengøringsmidler og produkter med stærke lugte. Vælg miljøvenlige og hypoallergeniske alternativer.
 • Brug planter som naturlige luftrensere. Nogle planter som bregner, fredsliljer og eføy har evnen til at absorbere skadelige stoffer og forbedre luftkvaliteten.
 • Skab zoner med forskellige temperaturer eller belysning, så individuelle præferencer og aktiviteter kan imødekommes.
 • Hold områder ryddelige og velorganiserede for at reducere støvophobning og lette rengøringen.
 • Sørg for god akustik ved at bruge lydabsorberende materialer som tæpper, gardiner, skillevægge eller akustikpaneler.
 • Undgå rygning indendørs og oprethold en røgfri zone for at sikre ren luft og undgå passiv rygning.

Et sundt og behageligt indeklima er afgørende for vores daglige velvære og præstationer. Ved at være opmærksom på temperatur, luftkvalitet, fugtighed, belysning og støjniveau samt ved at følge de nævnte tips, kan vi skabe et mere behageligt og sundt miljø derhjemme og på arbejdspladsen. Husk, at en kombination af små ændringer og regelmæssig vedligeholdelse kan have en stor indvirkning på vores indeklima og livskvalitet.

Skriv en kommentar